Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2012

Agooo
Z miłością jest jak z masłem. Od czasu do czasu trochę chłodu utrzymuje ją w świeżości.
— !!
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viapigmalion pigmalion
Agooo
*Jeżeli on nie będzie z Tobą szczęśliwy, to wydrapię Ci oczy dziwko*
Reposted fromajlofffju ajlofffju
Agooo
2640 bbb5
Wmawiała sobie  , że będzie dobrze. ;(
Agooo
2537 6b6c
Agooo
A On nie ma pojęcia ilu chłopakom dała kosza z Jego powodu . A to wszystko przez tą cholerną słabość do Niego i głupią nadzieję że coś z tego będzie .

April 02 2012

Agooo

 

a pamiętasz jak mnie kochałeś?

Agooo
 przytul mnie , kurwa ! ♥
Agooo
Romeo ! gdzie jesteś cholero ? 
Agooo
nie rezygnuj . miłość widziała już gorsze przypadki , które kończyły się szczęśliwie .
Agooo

-Popatrz ktoś ją zranił .

-nic nie widze.

-to popatrz w jej oczy 

March 27 2012

Agooo
4324 c96f
Reposted byhannajoney hannajoney
Agooo
4263 0a9c
Reposted byhannajoney hannajoney
Agooo
Agooo

Do ciebie dziewczyno się nie uśmiecham , jeżeli zobaczysz na mojej twarzy coś w rodzaju uśmiechu to zrozum że się śmieje i to prawdopodobnie z Ciebie więc nie patrz się na mnie tak jakbym za tobą przepadała bo tak nie jest.

Reposted fromajlofffju ajlofffju
Agooo
Siedziała i płakała, przeklinając ten dzień w którym go poznała.
Reposted fromajlofffju ajlofffju
Agooo
Agooo
Agooo

March 17 2012

Agooo
Agooo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl